اجرای زیبای تارکان و امره آیدین

اجرای زیبای تارکان و امره آیدین چاناکاله

این کنسرت در استادیوم چاناکاله، ۱۸ مارس اجرا شد.

در این کنسرت نزدیک به ۲۰ هزار نفر حضور داشتند.

اجرای اول برای امره آیدین بود که بعد از اجرای او تارکان به صحنه آمد.

تارکان با آسانسور در صحنه ظاهر شد که با این کارش کنسرت را جذابتر کرد.

دانلود ویدئو 16MG 

TARKAN VE EMRE AYDIN ÇANAKKALE KONSERI

/ 0 نظر / 75 بازدید